Opiekunowie


Zajęcia z dziećmi prowadzone są na wysokim poziomie co jest powodem dużego zainteresowania rodziców, potwierdzonego naborem dzieci do Publicznego
Przedszkola Nr 8.

Skład Kadry Pedagogicznej:

mgr Halina Musielak - nauczyciel dyplomowany, dyrektor przedszkola
mgr Magdalena Bocheńska - nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Caban - nauczyciel kontraktowy
lic. Monika Cieślińska - nauczyciel kontraktowy
mgr Justyna Górna - nauczyciel kontraktowy
mgr Sylwia Herman - nauczyciel kontraktowy
mgr Lidia Kaczmarek - nauczyciel kontraktowy
mgr Maria Ligocka - nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Niemand - nauczyciel kontraktowy
mgr Dorota Nowacka - nauczyciel dyplomowany
mgr Maria Olejnik - nauczyciel kontraktowy

oraz reszta personelu czuwająca nad Państwa dziećmi !!