O przedszkolu

Publiczne Przedszkole Nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim im. Krasnala Hałabały funkcjonuje od 1968 roku. Mieści się w przyjemnym, zielonym, parkowym otoczeniu na ul. Al.J.Słowackiego 4. Cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.
Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci do 5 - oddziałów. Godziny funkcjonowania przedszkola tj. 6.00 - 17.00 godziny te są akceptowane przez rodziców.

Hymn Przedszkola << POBIERZ >>

Oprócz zajęć codziennych wynikających z podstaw programowych w Publicznym Przedszkolu Nr 8 dodatkowo realizuje się:

1) nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego,
2) nieodpłatne zajęcia na kółku komputerowym,
3) nieodpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami rytmiki,
4) nieodpłatne zajęcia wyrównawcze- arteterapia z plastyką,
5) nieodpłatne zajęcia muzyczno-taneczne,
6) nieodpłatne zajęcia z terapii pedagogicznej,
7) nieodpłatne zajęcia z logopedii,
8) cykl spotkań z psychologiem, konsultacje indywidualne dla rodziców,
9) udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich (prace plastyczne),
10) udział w olimpiadach sportowych,
11) udział dzieci w przedstawieniach teatralnych kaliskiego Teatru im. W.Bogusławskiego, tworzenie wspólnie z aktorami małych form scenicznych,
12) udział w wycieczkach (Bajkoland, Piaski Szczygliczka - piknik, mini-zoo Górecznik, lotnisko - Michałków, stadnina koni Słaborowice, "Wigwamy Pod Księżycem"- Brzezie koło Pleszewa, Wioska Indiańska- Józefów, przejazd kolejką turystyczną ulicami miasta ).
13) Organizowanie corocznych miedzyprzedszkolnych konkursów plastycznych (m. in. Wiosenne malowanie, Jesiennie malowanie , Wielkanocne barwne pisanki, Nie święci garnki lepią, Moja rodzina i ja oraz Zaczarowana gliniana rzeczywistość - zaczarowane gliniane zwierzątko, Wiosenny zwierzaczek - cudaczek). Są to twórcze działania plastyczne mające na celu rozwijanie umiejętności manualnych oraz zmysłu artystycznego ponadto integrują dzieci z całego miasta.
14) Organizowanie międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy "Ostrów - moje ukochane miasto"
15) Organizowanie międzyprzedszkolnej Olimpiady Języka Angielskiego pod hasłem "Master of English" czyli "Mistrz Języka Angielskiego".

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, dzięki któremu z przyznawanych dotacji finansowych udało się dokonać wiele remontów i modernizacji budynku. Kadra Pedagogiczna ciągle podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności przedszkola (wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne).

Od kilku lat liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola znacznie przewyższa liczbę miejsc. Zgodnie z opinią Rady Pedagogicznej oraz po zapoznaniu się rodziców z proponowanymi przez przedszkole programami dydaktyczno-wychowawczymi, przyjęto do realizacji:

1) Program wychowania przedszkolnego PWN "Trampolina” dla dzieci 3-4-5-6 - letnich autorstwa Elżbiety Kordos.
2) Program profilaktyczny "Z Krasnalem Hałabałą - wesoło i bezpiecznie", autor -mgr Maria Pawlik 
3) Program zajęć dodatkowych "Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla przedszkolaka", autor - mgr Halina Musielak- dyrektor Publicznego Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim.
4) Program komputerowy dla dzieci 5-6 letnich "Komputer dla przedszkolaka", autor - mgr Halina Musielak- dyrektor Publicznego Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim.
5) Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich "Jestem już przedszkolakiem", autor - mgr Maria Ligocka.
6) Program wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym, autor - mgr Halina Musielak- dyrektor Publicznego Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim.
7) Program arteterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym "Bawimy się sztuką - twórczość plastyczna dla przedszkolaka", autor - mgr Justyna Górna.
8) Program terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Chcę i potrafię”, autor – mgr Monika Caban
9) Program czytelniczy „Czytanie –  pomysł na spędzanie wolnego czasu”, autor – mgr Dorota Nowacka

Jedną z podstawowych funkcji przedszkola jest objęcie swoim zakresem szeroko pojętej opieki nad zdrowiem, sprawnością fizyczna, bezpieczeństwem i wszechstronnym rozwojem dziecka oraz prawidłowym przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole. W przedszkolu wprowadzane są nowe metody pracy z dziećmi np. ruchu rozwijającego - Weroniki Sherborne z udziałem rodziców oraz zabawy twórcze - R.Labana, A.M.Kniessów.

Nasza koncepcja

Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Dlatego warto skorzystać z tego, by rozbudzać w dzieciach możliwości poznawcze, wzbogacać ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Rozwijanie zdolności dzieci należy obecnie, w dobie rewolucji naukowo-technicznej do ważnych zadań nauczyciela. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez nauczyciela i ukierunkowanych merytorycznie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Doświadczenia w tym zakresie zadecydowały o stworzeniu przez nas koncepcji pracy przedszkola pod hasłem: "HAŁABAŁA UMYSŁ ĆWICZY - DZIAŁA, MYŚLI, LICZY".