Przedszkole nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim im. Krasnal Hałabała funkcjonuje od 1968 roku. Mieści się w przyjemnym, zielonym, parkowym otoczeniu na ul. Al.J.Słowackiego 4. Cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.
Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci do 5 - oddziałów. Godziny funkcjonowania przedszkola tj. 6.00 - 17.00 godziny te są akceptowane przez rodziców.

Hymn Przedszkola << POBIERZ >>

Oprócz zajęć codziennych wynikających z podstaw programowych w Przedszkolu nr 8 dodatkowo realizuje się:

 1. nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego,
 2. nieodpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami rytmiki,
 3. nieodpłatne zajęcia wyrównawcze- arteterapia z plastyką,
 4. nieodpłatne zajęcia muzyczno-taneczne,
 5. nieodpłatne zajęcia z terapii pedagogicznej,
 6. nieodpłatne zajęcia z logopedii,
 7. cykl spotkań z psychologiem, konsultacje indywidualne dla rodziców,
 8. udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich (prace plastyczne),
 9. udział w olimpiadach sportowych,
 10. udział dzieci w przedstawieniach teatralnych kaliskiego Teatru im. W.Bogusławskiego, tworzenie wspólnie z aktorami małych form scenicznych,
 11. udział w wycieczkach (Bajkoland, Piaski Szczygliczka - piknik, mini-zoo Górecznik, lotnisko - Michałków, stadnina koni Słaborowice, "Wigwamy Pod Księżycem"- Brzezie koło Pleszewa, Wioska Indiańska- Józefów, przejazd kolejką turystyczną ulicami miasta ).
 12. Organizowanie corocznych miedzyprzedszkolnych konkursów plastycznych (m. in. Wiosenne malowanie, Jesiennie malowanie , Wielkanocne barwne pisanki, Nie święci garnki lepią, Moja rodzina i ja oraz Zaczarowana gliniana rzeczywistość - zaczarowane gliniane zwierzątko, Wiosenny zwierzaczek - cudaczek). Są to twórcze działania plastyczne mające na celu rozwijanie umiejętności manualnych oraz zmysłu artystycznego ponadto integrują dzieci z całego miasta.
 13. Organizowanie międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy "Ostrów - moje ukochane miasto"
 14. Organizowanie międzyprzedszkolnej Olimpiady Języka Angielskiego pod hasłem "Master of English" czyli "Mistrz Języka Angielskiego".

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, dzięki któremu z przyznawanych dotacji finansowych udało się dokonać wiele remontów i modernizacji budynku. Kadra Pedagogiczna ciągle podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności przedszkola (wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne).

Od kilku lat liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola znacznie przewyższa liczbę miejsc.
Zgodnie z opinią Rady Pedagogicznej oraz po zapoznaniu się rodziców z proponowanymi przez przedszkole programami dydaktyczno-wychowawczymi, przyjęto do realizacji:

 1. Program wychowania przedszkolnego MAC Edukacja autorstwa  Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo.
 2. Program profilaktyczny "Z Krasnalem Hałabałą - wesoło i bezpiecznie", autor -mgr Maria Pawlik
 3. Program zajęć dodatkowych "Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla przedszkolaka", autor - mgr Halina Musielak- dyrektor Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim.
 4. Program komputerowy dla dzieci 5-6 letnich "Komputer dla przedszkolaka", autor - mgr Halina Musielak- dyrektor Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim.
 5. Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich "Jestem już przedszkolakiem", autor - mgr Maria Ligocka.
 6. Program wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym, autor - mgr Halina Musielak- dyrektor Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim.
 7. Program arteterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym "Bawimy się sztuką - twórczość plastyczna dla przedszkolaka", autor - mgr Justyna Górna.
 8. Program terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Chcę i potrafię”, autor – mgr Monika Caban
 9. Program czytelniczy „Czytanie – pomysł na spędzanie wolnego czasu”, autor – mgr Dorota Nowacka

Jedną z podstawowych funkcji przedszkola jest objęcie swoim zakresem szeroko pojętej opieki nad zdrowiem, sprawnością fizyczna, bezpieczeństwem i wszechstronnym rozwojem dziecka oraz prawidłowym przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole. W przedszkolu wprowadzane są nowe metody pracy z dziećmi np. ruchu rozwijającego - Weroniki Sherborne z udziałem rodziców oraz zabawy twórcze - R.Labana, A.M.Kniessów.