U Krasnaly Hałabały oferujemy naszym przedszkolakom bezpłatnie:

 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia wyrównawcze - arteterapia z plastyką 
 • zajęcia logopedyczne 
 • zajęcia z terapii pedagogicznej 
 • zajęcia z psychologiem i pedagogiem specjalnym
 • stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • uroczystości przedszkolne i rodzinne
 • spotkania z reprezentantami ciekawych zawodów
 • wycieczki
 • dziecięce spotkania teatralne
 • uwzględniamy życzenia rodziców związane z dietą dzieci.
Nasze przedszkole promuje zdrowy styl życia, tworzy serdeczną i przyjazną atmosferę, jest otwarte na wspólpracę z Rodzicami!
 

Przedszkole proponuje:-pobyt dzieci w oddziałach z 4 posiłkami (śniadanie, zdrowa przekąska, obiad, podwieczorek oraz napoje do posiłków) w godz. od 6:00 - 17:00

Ramowy rozkład dnia
Czas w godzinach od 6.00-17.00 wypełniony jest zabawami i zajęciami, które wspierają rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, zaspokajają ich potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu

6.00 - 8.30 - Rozmowy indywidualne
- Zabawy z inicjatywy dzieci i kierowane
- Zabawy dydaktyczne o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
- Prace porządkowo – gospodarcze
- Ćwiczenia poranne
- Zabiegi higieniczne
8.30 - 9.00 - Śniadanie – kultura spożywania posiłku
- Czynności porządkowe
- Czynności higieniczne – mycie rąk, zębów
9.00 - 10.00 - Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej
- Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu
- Prace nauczycielki z dzieckiem indywidualnie lub z małym zespołem dzieci o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym
10.00-10.15 - Przekąska – owoc lub warzywo
10.15-10.30 - Czynności higieniczne - mycie rąk
10.30-11.30 - Spacery i wycieczki - Czynności samoobsługowe - Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
11.30-12.00 - Spożywanie obiadu, kultura jedzenia, prawidłowe posługiwanie się sztućcami
- Czynności higieniczne
12.00-13.00 - Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci i kierowane przez nauczyciela - Prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym stymulującym i obserwacyjnym
13.00-13.30 - Nieodpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone za zgodą rodzica przez nauczyciela
13.30-14.00 - Podwieczorek
14.00-17.00 - Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr
- Zabawy uspokajające i relaksujące
- Gry i zabawy dydaktyczne z małym zespołem dzieci
- Zabawy w kącikach zainteresowań lub na powietrzu

Programy Edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2023-2024